03-7168883
facebookהתחבר אלינו בפייסבוק!

ממיר סולארי – מקרן שמש לאנרגיה ירוקה

במובנים רבים, ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם מבחינת פיתוח טכנולוגיות אנרגיה ירוקה המשתמשת במשאבים זמינים ובלתי נדלים במקום במשאבים טבעיים ויקרים ההולכים ונגמרים. מקור אנרגיה הזמין לנו תמיד הוא קרני השמש, עליהן מתבססת אנרגיה סולארית, שמטרתה לצמצם עד כמה שניתן את צריכת החשמל המופק ממשאבים טבעיים כמו נפט ומים ואשר תהליך ייצורו מזהם את הסביבה וגורם לנזק בלתי הפיך.

כיצד פועל ממיר סולארי?

בשנים האחרונות החלו מבנים פרטיים, ציבוריים, עסקיים וחקלאיים רבים לעשות שימוש במערכות סולאריות בסדר גודל שונה כדי לנצל עד כמה שניתן את אנרגיית השמש, לתרום לסביבה ירוקה יותר וכן לצמצמם בהוצאות החשמל ואף לעשות רווח ממכירת החשמל הירוק לחברת החשמל. על-מנת שממיר סולארי יעביר זרם חשמלי בצורה תקינה, יש לחבר את המערכת הסולארית לרשת החשמל הארצית.

מערכות סולאריות בחיבור לרשת החשמל הארצית מורכבות מלוחות סולאריים בהם מותקנים קולטים סולאריים – קולטנים הקולטים את קרני השמש. באמצעות חומר הסיליקון הנמצא בקולטנים, הופכות קרני השמש לזרם אנרגיה, שבאמצעות ממיר סולארי המותקן במערכת הופך לזרם חשמלי המוזרם מלוח החשמל ישירות אל מבנה הצרכן או לחילופין – לרשת החשמל הארצית.

בישראל מאושר ממיר סולארי עד להספק של 17 קילו-וואט לבתים פרטיים ועד 50 קילו-וואט לבתי עסק. סוגי ממירים סולאריים מוצעים בהתאם לצרכי המבנים, מיקום הגיאוגרפי והתנאים הסביבתיים במיקום. הטכנולוגיה הסולארית העכשווית מבטיחה נצילות נמוכה יחסית של 15%-25% של קרני השמש הנקלטות בקולטנים הסולאריים ועל-כן כמות הזרם המגיעה לממיר סולארי אינה גבוהה. כדי להבטיח תפוקה מרבית של הזרם החשמלי המוזרם מן הקולטנים הסולאריים במערכות הסולאריות השונות, יש לדאוג לכיול ממירים לאנרגיה סולארית תקופתי המתבצע לרוב על-ידי חברת ההתקנה של המערכת הסולארית.

שירותי תיקון ותחזוקה לממיר סולארי

חברות יישום מערכות סולאריות מציעות אף שירותי אחריות מורחבים לטווח ארוך במסגרתן ניתן תיקון ממיר למערכת סולארית. ממיר סולארי הינו חלק ממערכת רגישה ובמקרים בהם חלה תקלה, הצרכן נותר ללא חשמל לשימוש הפרטי או סובל מהפסד כספי מכיוון שאינו יכול למכור את החשמל הסולארי לחברת החשמל. על-כן חשוב להשתמש בשירותיה של חברה אמינה המציעה שירות מיידי לתיקון ממיר למערכת סולארית וכיול ממירים אנרגיה סולארית במסגרת האחריות שלה.

חברת Greenpanel, הפועלת בישראל משנת 2007 ואמונה על פרויקטים סולאריים פורצי דרך בישראל ובעולם כאחד, מורכבת מצוות מומחים מקצועי הפועל ליישום מערכות אנרגיה סולארית כדי לתרום לסביבה ירוקה ובריאה יותר בישראל. חברת Greenpanel מציעה מגוון רחב של מערכות סולאריות וממירים סולאריים בהתאם לצרכי הלקוח וכן אחריות מורחבת במסגרתה ניתן שירות תיקונים וכיול לממירים סולאריים כדי להבטיח שעבודתם היעילה תתרום לאיכות הסביבה ולרווח הצרכן.