03-7168883
facebookהתחבר אלינו בפייסבוק!

חשמל סולארי ביתי

עם התפתחות המודעות הסביבתית הסוחפת את העולם בשנים האחרונות ועליית מחירי החשמל ומיסי הייבוא והייצור, החלה להתפתח מגמה הסוחפת את העולם המערבי והיא התקנת מערכות סולאריות לחשמל.

ייצור חשמל סולארי ביתי הוא דרך לשמר את המשאבים הסביבתיים הזמינים לנו והפיכתם לאנרגיה ברת קיימא אשר מפחיתה מהזיהום הסביבתי הנוצר כתוצאה מייצור החשמל. בנוסף לכך, מערכת חשמל סולארית מאפשרת חיסכון כספי משמעותי לבית בו הותקנה עקב ניצול אור השמש כמקור אנרגיה וכן עקב הטבות ותמריצים שמעניקה המדינה לבעלי המערכת.

אם גם אתם מעוניינים להצטרף לתנופה הסולארית, ולייצר חשמל סולארי ביתי, חשוב שתהיו מודעים לעובדות הבאות:

5 דברים שלא ידעתם על מערכת חשמל סולארית